O MNIE

Nazywam się Anita Komorzycka.

Jestem magistrem psychologii, dyplomowanym psychoterapeutą, coachem i Certyfikowanym Nauczycielem Metody MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Redukcja Stresu Oparta na Uważności) .

Wykształcenie i odbyte szkolenia

Moja filozofia pracy

Pracuję w nurcie humanistycznym, integrując  podejścia: Gestalt, EFT (Psychoterapia Skoncentrowana  na Emocjach, Greenberga), Egzystencjalne (moim ‘guru’ jest Irvin D. Yalom), Poznawczo- Behawioralne. W myśleniu łączę podejścia systemowe, psychodynamiczne,  neurokogniwistyczne oraz psychologię pozytywną. Lubię stosować psychoedukację, wychodząc z założenia, że poszerzanie wiedzy sprzyja lepszemu rozumieniu siebie. Wierzę w to, że  w każdym Człowieku jest siła, moc i potencjał, szukam  z moim klientem zasobów i mocnych stron, jednocześnie mam szacunek dla decyzji osobistej każdego z kim pracuję, odnośnie podejmowania wyzwań i wprowadzania zmian w swoim życiu.

Terapię prowadzę w języku polskim i angielskim.

Czym jest dla mnie psychoterapia…

Psychoterapię rozumiem jako podróż w głąb siebie. Podróż ta zaczyna się od decyzji spotkania się z psychoterapeutą i już się nie kończy, nawet po zakończeniu psychoterapii. Po drodze może być czasem trudno, czasem może nawet boleć.

Towarzyszę moim klientom w poznawaniu  i rozumieniu siebie, integrowaniu doświadczeń, przyglądaniu się swoim reakcjom i eksperymentowaniu z nowymi zachowaniami. A przede wszystkim w zaakceptowaniu siebie jako pełnowartościowego Człowieka, włącznie z mocnymi i słabymi stronami, zaletami i wadami, sukcesami i porażkami.

 

Anita Komorzycka