PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia  jest jak  podróż w głąb siebie. Jej początkiem może  być decyzja spotkania się z psychoterapeutą. A końca może nie być, nawet po zakończeniu samej psychoterapii. Po drodze może być czasem trudno, czasem może nawet boleć. Poznawanie siebie jest procesem zarówno  interesującym jak i trudnym. Na co dzień nie każdy zastanawia się nad przyczynami swoich reakcji nawet, jeśli są one dla niego zaskakujące. Towarzyszę moim klientom w poznawaniu  i rozumieniu siebie, integrowaniu doświadczeń, przyglądaniu się swoim reakcjom i eksperymentowaniu z nowymi zachowaniami. A przede wszystkim w zaakceptowaniu siebie jako pełnowartościowego Człowieka, włącznie z mocnymi i słabymi stronami, zaletami i wadami, sukcesami i porażkami.

Zapraszam na Psychoterapię osoby które mają:

Ale także zapraszam osoby, które:

 

Ciekawym paradoksem jest to, że akceptując się po prostu takim jakim jestem, staję się zdolny do zmiany samego siebie.

Carl Rogers