MBCT – Terapia Depresji/ Lęku/ PTSD

MBCT – Terapia Depresji/ Lęku/ PTSD

Trening MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy – Terapia poznawcza <Nawrotów Depresji i zaburzeń lękowych> oparta na Uważności) to ośmiotygodniowy trening, którego celem jest umożliwienie uczestnikom uwolnienie się od nawrotów zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Jeśli doświadczasz obniżonego nastroju, dręczą Cię nawracające i natrętne negatywne myśli, trudne emocje, towarzyszy Ci lęk a sprawy codzienne zaczynają Cię przytłaczać, to ten trening jest dla Ciebie.

2.5 godzinne zajęcia, raz w tygodniu przez okres 8 tygodni pozwalają Ci nauczyć się ważnych umiejętności i zrozumieć lepiej samego siebie, dzięki czemu będziesz rozpoznawać w zalążku pierwsze symptomy nawracającej depresji bądź zaburzeń lękowych i   umiejętnie je zatrzymywać tak, że nie rozwiną się w pełno objawowy nawrót.

U podłoża depresji i zaburzeń lękowych leży skłonność do zamartwiania się, ustawicznego roztrząsania spraw, negatywnego myślenia o sobie, świecie i przyszłości jak również tworzenie negatywnych scenariuszy tego, co może się wydarzyć w przyszłości.  Temu towarzyszy skłonność do unikania niektórych sytuacji, tłumienia   trudnych emocji i izolowania się od innych ludzi.

Połączenie skutecznych technik zaczerpniętych z terapii Behawioralno-Poznawczej z umiejętnością bycia uważnym z chwili na chwilę, bez oceniania, z akceptacją, życzliwością wobec siebie samego i zaciekawieniem, pozwala na   świadome decydowanie na jakie myśli pozwalasz a jakie puszczasz wolno, z czym się chcesz mierzyć a co sobie odpuszczać, jakie emocje zatrzymywać a jakim pozwalać przemijać, zamiast automatycznego reagowania bądź unikania i tłumienia, które tylko pogłębiają problemy zamiast je rozwiązywać.

Trening MBCT powstał w latach 90-tych XX wieku, na bazie treningu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction –   Redukcjia Stresu Oparta na Uważności) opracowanego w latach 70 tych XX wieku przez Jon Kabat Zinn’a w USA. Psychologowie John Teasdale, Mark Williams i Zindel Segal zainteresowali się zastosowaniem uważności w zapobieganiu nawrotom depresji i opracowali 8 tygodniowy program MBCT. Skuteczność tego programu została poddana gruntownym badaniom i potwierdzona. Badania wykazały, że umiejętność uważności (Mindfulness)   wzmacnia sieci neuronalne w mózgu, odpowiedzialne za regulowanie emocji i wpływające na zmniejszenie aktywności ciała migdałowatego, które jest częścią systemu walki-ucieczki – czyli nawykowej reakcji na stres. Udowodniono, że dla uzyskania trwałych i pozytywnych zmian w sieciach neronalnych mózgu wystarczy praktykowanie ćwiczeń uważności przez 8 tygodni- to czas trwania treningu.

Trening MBCT jest treningiem grupowym ale nie jest terapią grupową.

Struktura treningu jest następująca :

Sesja 1: Rozpoznawanie, kiedy mną kieruje Automatyczny Pilot, a kiedy ja sam.

Sesja 2: Przyglądanie się ciągłej paplaninie w mojej głowie.

Sesja 3. Zbieranie rozproszonego umysłu.

Sesja 4. Rozpoznawanie tendencji umysłu do unikania i przywierania

Sesja 5: Pozwalanie/ pozostawianie własnemu biegowi

Sesja 6: Myśli to nie fakty

Sesja 7: Jak najlepiej mogę o siebie zadbać.

Sesja 8: Jak utrzymać i poszerzać nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.

Pomiędzy sesją 6 a 8, w sobotę lub niedzielę, uzgodnioną przez grupę na początku treningu, odbywa się Dzień Uważności, który trwa 7 godzin.

Każdy uczestnik będzie zaproszony na półgodzinne spotkanie z prowadzącą, przed rozpoczęciem treningu oraz na drugie, półgodzinne spotkanie po zakończeniu treningu. Uczestnik otrzyma nagrania ćwiczeń Uważności, do własnej praktyki pomiędzy sesjami i po zakończeniu treningu, oraz materiały dydaktyczne rozdawane po każdej sesji treningu.

Obecnie prowadzę treningi MBCT w Ośrodku Relacji i Zdrowia psychicznego  w Warszawie.

Aby się zapisać na trening zadzwoń:  22 536 000 566

lub napisz na adres email: kontakt@perspektywy.waw.pl